Kérjük adja meg e-mail címét, amire a rendszer a kitöltés végeztével elküldi Önnek az eredményét!

A kérdéssor kitöltését követően a rendszer értékelést végez és az alábbi kategóriákba sorolhatja be a teljesítés eredményét.

0-25 pont – kritikus kockázat áll fenn, azaz azonnali intézkedésre van szükség

26-31 pont – magas kockázat áll fenn, rövidtávú tervezett intézkedésekre van szükség

32-37 pont – elviselhető kockázat, középtávú intézkedésekre van szükség

38-40 pont – elfogadható kockázat, hosszútávú intézkedésekre van szükség

41 pont – a mintavételes kérdéssor alapján nincs kockázat, intézkedésekre nincs szükség

 

 

Please enter your email:

1. A munkavállalóit érintő munkahelyi kockázatértékelést jóváhagyta?

 
 
 

2. A feltárt kockázatok megszüntetésére, vagy csökkentésére történtek-e intézkedések, készült­ megelőzési terv?

 
 
 

3. Minden munkavállaló megkapja a munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatra a beutalóját és részt vesznek a vizsgálaton?

 
 
 

4. A nem újonnan belépett dolgozók tekintetében az ismétlődő munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatokra elmentek a dolgozók?

 
 
 

5. Minden munkavállaló részesült a munkába állását megelőzően munkabiztonsági, egészségvédelmi és tűzvédelmi oktatásban?

 
 
 

6. A nem újonnan belépett dolgozók részesültek-e 1 éven belül ismétlődő munkabiztonsági, egészségvédelmi és tűzvédelmi oktatásban?

 
 
 

7. Van kijelölt személy az orvosi alkalmassági vizsgálatok és a munkavédelmi oktatások lejáratainak figyelésére, az orvosi vizsgálaton, és/vagy munkavédelmi oktatáson részt venni köteles dolgozók értesítésére és a szükséges iratok előkészítésére, rendszerezésére és tárolására?

 
 
 

8. A munkavégzés céljára szolgáló épületek tekintetében az érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatot, a tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálatot és a villámvédelmi felülvizsgálatot elvégezték-e?

 
 
 

9. A Mvt. 21. § (2) bekezdése alapján és a 5/1993. (XII.26.) MüM rendelet 1/a. mellékletében felsorolt veszélyesnek minősülő munkaeszközöknél az üzembe helyezést megelőző érintésvédelmi és munkavédelmi felülvizsgálatok megtörténtek?

 
 
 

10. A veszélyesnek minősülő munkaeszközök munkavédelmi szempontú időszakos felülvizsgálata megtörtént?

 
 
 

11. Az elektromos árammal működtetett berendezések tekintetében az időszakos érintésvédelmi felülvizsgálat megtörtént-e?

 
 
 

12. A kézi elektromos kisgépek tekintetében az évenkénti érintésvédelmi felülvizsgálat elvégzésre került?

 
 
 

13. Van kijelölt személy, aki figyelemmel kíséri az egyes felülvizsgálatok érvényességét és azok lejárata esetén intézkedik a felülvizsgálat elvégzéséről, vagy felettes vezetőnek jelenti azt?

 
 
 

14. Az egyes munkatevékenységek során használt veszélyes anyagok felmérésre kerültek-e a kockázatok becslése során?

 
 
 

15. A felhasznált veszélyes anyagokkal kapcsolatban a munkavállalók részesültek-e megfelelő oktatásban?

 
 
 
 

16. A felhasznált veszélyes anyagok tekintetében az összes biztonsági adatlap magyar nyelven rendelkezésre áll és megfelel a CLP és REACH előírásainak, valamint azok az anyagok felhasználási helyén fellelhetők és munkavállalók részére bármikor hozzáférhetőek?

 
 
 
 

17. A veszélyes anyagok tárolása, felhasználása és az ebből származó hulladékok kezelése a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően történik?

 
 
 
 

18. Rendelkezik a vállalkozás/intézmény jóváhagyott és kiadott egyéni védőeszköz juttatási renddel?

 
 
 

19. A dolgozók részére kiosztott egyéni védőfelszerelések igazolhatóan (dokumentáltan) kerültek kiadásra a munkavállalók részére?

 
 
 

20. Az egyéni védőfelszerelések megfelelő használatával, tisztításával és karbantartásával kapcsolatban a munkavállalók részesültek külön oktatásban?

 
 
 

21. Ellenőrzi valamilyen módon a munkavállalókat, hogy az egyéni védőfelszereléseket rendeltetésüknek megfelelően viselik?

 
 
 

22. Ellenőrzi, hogy a munkavállalók betartják-e a vonatkozó technológiai és munkabiztonsági előírásokat, valamint a munkaterületen megfelelő rendet és tisztaságot tartanak fenn?

 
 
 

23. Biztosít higiénés előírások betartása mellet, védőitalt a túlzottan meleg, illetve hideg környezetben dolgozó munkavállalók számára?

 
 
 

24. Az ilyen környezetben dolgozó munkavállalók részére biztosított a jogszabályban előírt munkaközi szünet. (a jogszabály óránkét legalább 5, de legfeljebb 10 perc szünetet ír elő)

 
 
 

25. Azokon a gépeken, berendezéseken, ahol a jogszabály speciális végzettséget ír elő a kezelő számára, ott csak olyan munkavállalók dolgoznak, akik rendelkeznek ilyen végzettséggel? (pl. targonca)

 
 
 
 

26. A targonca kezelésével megbízott munkavállaló, megbízása írásban megtörtént?

 
 
 
 

27. Amennyiben a vállalkozásnál folyamatosan, vagy ideiglenesen végeznek nyílt lánggal járó tűzveszélyes tevékenységet (pl. hegesztés), abban az esetben írásos tűzgyújtási engedély kiadás kerül-e?

 
 
 

28. A munkahelyen előforduló polcrendszerek, állványrendszerek biztonsági felülvizsgálatát elvégeztették, polcterhelhetőségek ki vannak téve?

 
 
 

29. Munkavédelmi képviselőt választottak?

 
 
 

30. Képzett munkahelyi elsősegélynyújtóval rendelkeznek minden műszakban? Az elsősegély felszerelések ki lettek helyezve és ellenőrzöttek?

 
 
 

31. A raktárakban használt állványok, fellépők és létrák leltárba vannak véve, azok egyértelműen beazonosíthatóak?

 
 
 

32. A raktárakban használt állványok, fellépők és létrák éves felülvizsgálata megtörténik, ellenőrzik azok állékonyságát, stabilitását és a védelmi elemek meglétét, hibátlanságát?

 
 
 

33. A gépkocsivezetők ellenőrzik a munkavégzéshez használt gépkocsi műszaki állapotát a telephelyről történő kiindulást megelőzően?

 
 
 

34. A gépkocsivezetők ellátásra kerültek a hideg, illetőleg az esős időjárás elleni védelmüket ellátó egyéni védőfelszerelésekkel (téli kabát, kesztyű, sapka, esőkabát stb.)

 
 
 

35. A gépkocsivezetőként foglalkoztatott munkavállalók szükség szerint részesülnek a KRESZ vonatkozó változásaival kapcsolatos tájékoztató oktatásban?

 
 
 

36. A kockázatértékelés elvégzésekor végeztek méréseket a munkahelyek megvilágításával kapcsolatban?

 
 
 

37. A mérések szerint megfelelő mértékű a fényintenzitás minden munkahelyen a munkavégzés jellegének megfelelően?

 
 
 

38. A képernyős munkahelyek kialakítása megfelel az jogszabályban előírt ergonómiai követelményeknek?

 
 
 

39. A képernyős munkakörben foglalkoztatott munkavállalók számára biztosított az óránkénti 10 perc munkaközi szünet?

 
 
 

40. A raktárakban használt anyagmozgató segédeszközök (kézikocsi, béka stb.) állapotának és szerkezeti épségének időszakos ellenőrzését elvégzik?

 
 
 

41. Az anyagmozgatáshoz használt segédeszközökön fel van tüntetve a maximális terhelhetőség, jól olvasható és időtálló módon?