Kérjük adja meg e-mail címét, amire a rendszer a kitöltés végeztével elküldi Önnek az eredményét!

A kérdéssor kitöltését követően a rendszer értékelést végez és az alábbi kategóriákba sorolhatja be a teljesítés eredményét.

0-25 pont – kritikus kockázat áll fenn, azaz azonnali intézkedésre van szükség

26-31 pont – magas kockázat áll fenn, rövidtávú tervezett intézkedésekre van szükség

32-37 pont – elviselhető kockázat, középtávú intézkedésekre van szükség

38-40 pont – elfogadható kockázat, hosszútávú intézkedésekre van szükség

41 pont – a mintavételes kérdéssor alapján nincs kockázat, intézkedésekre nincs szükség

 

 

 

Please enter your email:

1. A munkavédelmi képviselőségre kapott Ön megbízást, nyilatkoztatták a tisztség elvállalásáról?

 
 

2. A munkaidejének hány százalékát töltheti a munkavédelmi képviselőséget érintő feladatokkal?

 
 
 

3. Minden munkavállaló részt vesz időszakos és előzetes orvosi alkalmassági vizsgálaton?

 
 
 

4. Minden munkavállaló részt vesz a munkaállást megelőző és az ismétlődő munkabiztonsági, egészségvédelmi és tűzvédelmi oktatásokon?

 
 
 

5. A munkabiztonsági, egészségvédelmi és tűzvédelmi oktatások mindig munkaidőben történnek?

 
 

6. Rendelkezik a vállalkozás kockázatértékeléssel? Részt vesz Ön ennek készítésében?

 
 
 
 

7. A kockázatértékelésben feltárt veszélyek azonosításra kerültek és készült intézkedési terv a megszüntetésüket, vagy a kockázatok minimalizálására?

 
 
 

8. Részt vehet a munkáltató azon értekezletein és vezetői megbeszélésein, ahol a munkavállalókat érintő döntéseket hoznak?

 
 
 

9. Biztosított a munkavédelmi képviselő számára az ellenőrzése alá tartozó terület bejárása és ott a munkafolyamatok megfigyelése, értékelése?

 
 

10. Biztosítottak a munkavállalók számára a megfelelő öltözési és tisztálkodási lehetőségek?

 
 

11. A túlzottan hideg, vagy meleg munkakörnyezetben dolgozók kapnak védőitalt?

 
 

12. A túlzottan hideg, vagy meleg környezetben dolgozó munkavállalóknak biztosított az óránkénti minimum 5, de legfeljebb 10 perces szünet?

 
 

13. Az egyéni védőfelszerelések kiadása dokumentáltan történik?

 
 

14. Az egyéni védőfelszerelések mindegyike rendelkezik EK típusbizonyítvánnyal és a vonatkozó szabványi előírásoknak megfelel?

 
 
 
 

15. Minden munkavállaló szabadon hozzáfér a munkavégzéséhez szükséges egyéni védőfelszerelésekhez, azok cseréje, pótlása esetén is?

 
 
 
 

16. Minden a technológiában használt veszélyes készítmény és anyag tekintetében a munkavállalók teljes körű oktatásban részesültek?

 
 

17. Minden érintett munkafolyamatnál a használt veszélyes anyag és készítmény magyar nyelvű biztonsági adatlapja rendelkezésre áll és a munkavállalók részére szabadon hozzáférhető?

 
 
 

18. A járófelületek, padozatok egyenletesek a munkaterületen, nincsenek egyenetlenségek és a felület nem csúszós?

 
 
 
 

19. Az épület – ahol a munkavégzés zajlik – állapota megfelelő? Nincs olyan fizikai állagromlás, mely a munkavállaló testi épségét, biztonságát veszélyeztetné?

 
 

20. A munkavállalók által használt gépek, berendezések időszakos felülvizsgálatait (elektromos, munkavédelmi, szakértői stb.) a meghatározott időintervallumon belül elvégezték?

 
 
 

21. Amennyiben a munkavállalók hibás kéziszerszámról vagy elektromos eszközről (pl. hosszabbító) tesznek jelentés, abban az esetben a hibás eszközök cseréje megtörténik?

 
 
 
 

22. Amennyiben a vállalkozásnál új technológiát, vagy gépet, berendezést alkalmaznak, illetőleg a munkavállalókat új munkaterületen dolgoztatják, abban az esetben részesülnek az új technológiát, gépet, berendezést használók, vagy az új munkaterületen munkát végzők a munka megkezdése, vagy az új gép, berendezés üzembe helyezése előtt munkabiztonsági, egészségvédelmi és tűzvédelmi oktatásban?

 
 
 
 

23. A képernyő előtti munkát végzők részére az óránkénti 10 perc szünet biztosított-e?

 
 
 

24. Munkahelyi baleset esetén vezetnek-e baleseti nyilvántartást, illetve a munkabalesetek kivizsgálása megtörténik-e?

 
 
 

25. Amennyiben munkabaleset történik, úgy a munkavállalókat tájékoztatják-e a bekövetkezett baleset körülményeiről és a hasonló balesetek elkerülésének módozatairól?

 
 

26. Munkahelyi balesettel kapcsolatban felkérik Önt a baleset kivizsgálásában történő részvételre?

 
 

27. Figyelembe veszik-e a munkáltató felé beadott javaslatait és a vezetői értekezleteken tett észrevételeit?

 
 
 

28. Részt vesz-e a munkahelyi kockázatértékelésben újra értékelésében, felülvizsgálatában és a feltárt kockázatok elleni védekezés kidolgozásában?

 
 
 

29. Amennyiben bármilyen jellegű hiányosságot tapasztal, jelenti azt a munkáltatónak és tesz-e javaslatot a megszüntetésére?

 
 
 

30. Részt vett Ön a munkavédelmi képviselők részére tartott 16 órás alapképzésen?

 
 

31. Részt vett Ön a munkavédelmi képviselők részére tartott 8 órás ismétlő képzésen?

 
 

32. Munkavédelmi képviselőként érte-e hátrányos megkülönböztetés vagy szankcionálás a munkavállalók munkavédelmi érdekeinek képviseletével kapcsolatos beadványai, javaslatai miatt?

 
 

33. A raktárakban megfelelő fellépők, állványok és létrák állnak a munkavállalók rendelkezésére, melyek éves felülvizsgálatát elvégezték.

 
 
 

34. A gépjárművezetői és targoncavezetői munkakörben foglalkoztatottak mindegyike rendelkezik a megfelelő hatósági engedéllyel (vezetői engedély) orvosi alkalmassági vizsgálattal és a gépkocsi vagy targonca használatára megbízással a munkáltató részéről?