A magyar munkavédelmi szakhatóság honlapja:
http://www.ommf.gov.hu


Az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség honlapja:
https://osha.europa.eu/hu


A Magyar Szabványügyi Testület honlapja:
https://prod.mszt.hu/hu-hu/

Az Országos Közegészségügyi Intézet honlapja : http://oki.antsz.hu


Az Országos Kémiai Biztonsági Igazgatóság honlapja : http://www.okbi.hu


A Nemzeti Népegészségügyi Központ honlapja : https://www.nnk.gov.hu


A Nemzetközi Munkavédelmi Információs Központ honlapja:
https://www.ilo.org/safework/cis/lang–en/index.htm